Dansk: (Edb Dansk )


Denne kategori og dens underkategorier - indeholder links til websteder, skrevet på dansk, med indhold der relaterer til computere og edb - herunder også Internet. Please use the section Regional-Europe-Denmark for Danish websites, written in English. Tilmeld - om muligt - i en underkategori der bedst synes, at relatere til det som hjemmesiden omhandler. Findes en sådanne underkategori ikke endnu - tilmeldes der her. Der kan forventes en hurtigere behandling - godkendelse om anmeldelsen er foretaget i den korrekte kategori. Edb Dansk.

Edb, en forkortelse for elektronisk databehandling, i modsætning til elektrisk eller manuel. Ordet dukkede først op på dansk i 1959, afledt af det engelske EDP Electronic Data Processing . (wikipedia)