Dansk: (Erhverv Dansk )


Denne kategori indeholder web-steder skrevet på dansk, der har indhold der vedrører danske erhverv. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional-Europe-Denmark-Business_and_Economy, mens andre erhvervssider skrevet på engelsk, placeres under Business. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World Erhverv Dansk.

Et erhverv er det man ( professionelt ) beskæftiger sig med for at tjene til sine leveomkostninger; en næringsvej eller livsstilling. (wikipedia)