Dansk: (Netbutikker Dansk )


Dansk-Netbutikker indeholder websteder, hvis primære formål er at tillade en forbruger at vælge eller købe varer eller tjenester over Nettet, til landsdækkende levering. Også butikker, der på anden vis tillader kunden at handle uden at møde op i butikken, kan optages her. Typiske eksempler er: Online-butikker, der fx med en elektronisk "indkøbsvogn" tillader brugeren at købe på stedet. Indkøbssystemer, der tillader brugeren at generere en bestillingsformular, der kan sendes til butikken med e-mail, fax eller almindelig post. Beskrivelser og-eller prisoplysninger for produkter, som brugeren kan bestille pr. e-mail, brev eller telefon. Websteder for butikker, der kun handler fra deres fysiske placering, tilmeldes i den relevante kategori under Dansk-Regional eller Dansk-Erhverv-Forbrugerprodukter_og_service-. Netbutikker Dansk.