Dansk: Netbutikker: (Husflid Netbutikker )


Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om onlinesalg af husflids og hobby relaterede produkter. Husflid Netbutikker Dansk.

Husflidens grænseområder er skolefagene sløjd, håndarbejde, håndværk og design og til dels billedkunst, men her står det pædagogisk tilrettelagte værkstedsarbejde i centrum, hvorimod produktet står i centrum ved husfliden. (wikipedia)