Dansk: Netbutikker: (Transport Netbutikker )


Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om onlinesalg af transportartikler. Transport Netbutikker Dansk.

Transport er befordring af mennesker, gods eller varer fra et sted til et andet. Ordet er afledt af de latinske ord trans, der betyder "over", og portare der betyder "at bære". (wikipedia)