Dansk: (Reference Dansk )


Reference er en kategori for web-steder, der handler om studiet af og adgangen til information. Det kan være undervisning, biblioteker eller museer, men også online samlinger af viden, fx leksika og kataloger. Reference Dansk.

Reference er en henvisning, som er en relation mellem objekter i hvilket det ene objekt forbindes ved at referere til et andet objekt. (wikipedia)