Dansk: Reference: Uddannelse: Emner: (Sprog Emner )


Sprog Emner Uddannelse Reference Dansk.

Der findes 6.000-7.000 sprog i verden. Dansk er blandt de 100 største, målt i antal modersmålstalende sprogbrugere. (wikipedia)